کارواش بخار زاگرس


کارواش بخار زاگرس از سال ۱۳۸۴ با تکیه بر تیمی متخصص و صاحب تجربه، فعالیت خود را درحوضه دیگ بخار و بخارشوی صنعتی با در نظر گرفتن کیفیت ممتاز و همواره جلب رضایت مشتریان شروع نموده است و در این مدت توانسته است با جلب اعتماد مشتریان عزیز از جمله سازمان های بزرگ و شناخته شده ای مثل شهرداری تهران و شرکت مترو تهران و از جمله کارواشهای متعددی در سرتاسر کشور، رشد قابل توجهی از لحاظ حجم بازار و میزان خدمات خود داشته باشد.